Holtland Bossenboek gepubliceerd

Als onderdeel van ontwerpend onderzoek Holtland heeft Flux het Bossenboek gepubliceerd. Het boek bevat een ontwerpend onderzoek naar nieuwe vormen van bos in Nederland. De nieuwe bostypes zijn een resultaat van de verschillende cases binnen het project Holtland, zoals het onderzoek naar nieuwe rivierbossen, bossen voor houtproductie in de bouw en de uitbreiding van bos rondom de Utrechtse Heuvelrug. In het Bossenboek wordt zichtbaar hoe nieuwe bossen bij kunnen dragen aan grotere opgaven als klimaat, natuur, recreatie of voedsel en waar de bossen kunnen worden ingezet. In de komende jaren zal Flux het Bossenboek steeds aanvullen met nieuwe bostypes.

In opdracht van Staatsbosbeheer met financiering van het Stimuleringsfonds.

Sinds 2021 werkt Flux aan het ontwerpend onderzoek Holtland. Flux ziet in bestaande onderzoeken over bos een hoog abstractieniveau en veel focus op oppervlaktes. Daarom acht Flux het waardevol om de aanplant van bossen in Nederland nader te onderzoeken. Hierin ligt de aandacht bij diversiteit aan bostypes, een sterke relatie met grote actuele opgaven in Nederland en een concrete ruimtelijke uitwerking. Het onderzoek Holtland bestaat uit drie onderdelen: een bossenboek met bossen van de toekomst, vier case studies en een alternatieve bosvisie voor Nederland. Het project is gefinancierd door het Stimuleringsfonds en door cofinanciering van meerdere partijen.

De vier casestudies zijn opgezet met concrete locaties en de stakeholders zijn Provincie UtrechtWWFSynchroon en Staatsbosbeheer. De klankbordgroep voor het onderzoek bestaat uit Berno Strootman (voormalig Rijksadviseur Landschap, betrokken bij de bosstrategie voor LNV), Kees Hendriks (onderzoeker bos Alterra Wageningen) en Martijn Boosten (onderzoeker en adviseur bij stichting Probos).

Publicatie Bossenboek

Utrechts Heuvelland

Bossen voor bouwen

Gerwin de Vries in Inspirational Board AORTA

Sinds november is Gerwin de Vries onderdeel van de Inspirational Board van architectuurcentrum AORTA. De leden van de board zijn een verbindende schakel met het werkveld. Ze denken mee over de actuele ruimtelijke opgaven in de stad en dragen ideeën aan voor toekomstige programmering. Naast Gerwin de Vries zijn de leden: Klaas Verschuure (voorzitter – voormalig wethouder ruimtelijke ordening gemeente Utrecht), Eveline Keizer (senior ontwikkelingsmanager BPD), Esther Vlaswinkel (stedenbouwkundige en partner SVP architectuur en stedenbouw), Gregor van Lit (senior stedenbouwkundige gemeente Utrecht), Theo Stauttener (directie Stadkwadraat), Leen de Wit (programmadirecteur centrum gemeente Utrecht), Do Janne Vermeulen (architect en partner Team V) en Marco Wubben (senior stadsontwikkelaar BDP).

Meer weten? Kijk dan op Architectuurcentrum Aorta

Ontwerpend onderzoek Groen Groeit Mee

In opdracht van het Rijk hebben Staatsbosbeheer, Bureau Buiten en Flux landscape architecture onderzoek gedaan naar de kansen voor groene verstedelijking in Nederland. In het onderzoek zijn ruimtelijke en financiële principes ontwikkeld voor een strategie waarin verdichting van steden gecombineerd wordt met kansen voor vergroening. Flux en Bureau Buiten hebben 30 Nederlandse steden onderzocht en onderscheiden hierin verschillende stadstypes in Nederland met elk hun eigen aanpak.

Meer weten? Het onderzoek is te downloaden via deze link

Film Colosseumweg Feijenoord City Rotterdam

Voor het project Colosseumweg Rotterdam is een film gemaakt waarin het ontwerp wordt toegelicht. Elisa Boscarato en Gerwin de Vries vertellen over de essentie van het landschappelijke ontwerp, waarin gebouw en landschap een gezamenlijk getrapt geheel vormen. Er wordt ingezet op een maximaal groen ontwerp met ruimte voor waterberging, biodiversiteit en een gevarieerd gebruik. Dit project is in opdracht van OCFC, een samenwerking van AM Gebiedsontwikkeling en Heijmans Vastgoed.

Film Colosseumweg Rotterdam

Opgave Merwedekanaalzone blok 7, 9 en 10

Flux heeft de opdracht ontvangen voor het landschapsontwerp van de binnenhoven en daktuinen van blok 7, 9 en 10 in de Merwedekanaalzone. Recent heeft Flux ook een Voorlopig Ontwerp voor bouwblok 8 afgerond. Samen vormen deze blokken een reeks die centraal gelegen in de Merwedekanaalzone liggen, met hoge ambities op groen, klimaat en gezondheid. In opdracht van Synchroon en AM. Sinds lange tijd is Flux actief in de Merwedekanaalzone, onder andere met Rondje Stadseiland, Merwedekanaalzone Klimaatadaptief en het OPG terrein.

Ontwerpend onderzoek Novex Brabant en Limburg

Flux werkt mee aan het ontwerpend onderzoek NOVEX. NOVEX staat voor Nationale Omgevingsvisie EXtra. Binnen NOVEX onderzoeken Rijk en provincies hoe nationale programma’s aansluiten op provinciale opgaven en ambities. NOVEX werkt met vijf landsdelen en drie perspectieven. Flux onderzoekt voor de regio Zuid (Noord-Brabant en Limburg) het perspectief ‘water, bodem, natuur en landbouw’. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, provincie Brabant en provincie Limburg.

Beeld: Analyse onderzoeksgebied

Ontwerpend onderzoek naar klimaatadaptieve stations

Flux heeft van Bureau Spoorbouwmeester de opdracht ontvangen voor een ontwerpend onderzoek naar klimaatadaptieve stations. In het project worden 25 stationsgebieden onderzocht. Er zullen concrete maatregelen en principes voor verschillende stationstypes en stationsgebieden ontwikkeld worden. In opdracht van Prorail en NS.

Flux werkt aan stadspark Dordrecht

Flux heeft na een selectiefase de opdracht ontvangen voor het ontwerp van een nieuw stadspark in de Dordwijkzone in Dordrecht. De komende maanden werkt Flux aan een ontwerpvisie en een verdere uitwerking van de thema’s water, natuur, sport en routing. In opdracht van gemeente Dordrecht.

Gerwin de Vries in NVTL Rubriek '5 vragen aan'

Voor de rubriek ‘5 vragen aan’ is Gerwin de Vries geïnterviewd over zijn bureau Flux landscape architecture. In de rubriek worden nieuwe leden, studentleden en leden die al langer lid zijn geïnterviewd over hun interesses en rol in de landschapsarchitectuur.

Nieuwsgierig? Lees hier het interview

Flux en WWF werken aan visie Rijn-Maasmonding

In opdracht van WWF heeft Flux gewerkt aan een visie op de Rijn-Maasmonding in 2100. In de visie worden twee toekomstrichtingen onderzocht en verbeeld: de ‘business as usual’ en een zachtere aanpak door gebruik van 'nature based solutions'.

Meer weten? Kijk dan op Toekomstbeeld Rijn-Maasmonding