Werkbezoek Hugo de Jonge

Op 13 september bezocht demissionair minister Hugo de Jonge op uitnodiging van de BSNP/NVTL onder de titel ‘Ontwerpkrachtcentrale’ een groep landschapsarchitecten en stedenbouwers. Een initiatief met als doel de minister kennis te laten maken met de ontwerppraktijk op basis van een aantal voorbeeldprojecten. Onder andere een ontwerpend onderzoek van Flux naar nieuwe landschapsparken in Nederland en het project Eetbare Waddenkust als (onderdeel van de expositie Sponsland) werden besproken met de minister.

Lees meer op Ontwerpkrachtcentrale

Met dank aan Lieneke van CampenJasper NijveldtKarres en BrandsPeter VeenstraLOLA Landscape ArchitectsDeborah LambertFelixx Landscape Architects & PlannersMona zum FeldeDefacto UrbanismHarro WieringaWitteveen+Bos, Maurits De Hoog, Gido Ten DolleRenson van TilborgMinisterie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBen KuipersJoeri de BekkerNVTL en Eric van der Kooij BNSP

Foto’s door Corstiaan van Pelt

Uitnodiging Eindsymposium Holtland

Sinds 2021 werkt Flux landscape architecture aan het ontwerpend onderzoek Holtland. Dit onderzoek sluiten we af met een eindsymposium waarin de resultaten van de onderzoeken gepresenteerd worden door Gerwin de Vries. Daarnaast zullen Wouter DelforterieAn van VeenWouter van Eck spreken over hun expertise en gaan we in gesprek over de kansen voor nieuw bos in Nederland onder begeleiding van Paul Roncken.

We nodigen u van harte uit om dit symposium bij te wonen en samen met ons in gesprek te gaan. Na afloop is er gelegenheid om na te praten tijdens de borrel. Bent u er ook bij?
Aanmelden voor dit symposium kan via deze link

Graag tot 28 september namens het hele Flux team!

Flux werkt aan Werkboek Brabant

In opdracht van de provincie Noord-Brabant en het Ministerie van BZK werkt Flux aan het Ruimtelijk Voorstel voor de provincie Brabant. Flux maakt een uitgebreide analyse van Brabantse landschappen en steden op basis van GIS data en ook de grote transitieopgaven worden in kaart en beeld gebracht. Samen krijgt dit vorm in het Werkboek Brabant. In dit Werkboek worden relaties tussen verschillende onderdelen gelegd en kwaliteiten, kansen en knelpunten onderzocht. De bevindingen uit deze kaartenreeks zijn waardevolle input voor het Ruimtelijk Voorstel en vormen de basis voor verdere planvorming.

In opdracht van provincie Noord-Brabant en het Ministerie van BZK.

Binckhorst klimaatadaptief en biodivers

Flux heeft in opdracht van Gemeente Den Haag gewerkt aan een visie voor een biodiverse en klimaatadaptieve ontwikkeling van de Binckhorst Den Haag. In de visie wordt de verstedelijkingsopgave gecombineerd met een stevige landschappelijke kwaliteitsimpuls en een toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte. Er is gestart vanuit een totaalvisie voor de gehele Binckhorst, als wervend toekomstbeeld voor de langere termijn. Vanuit dit toekomstbeeld zijn een aantal deelgebieden uitgewerkt. Per deelgebied worden concrete spelregels aangedragen t.b.v. de toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte. Onder deze spelregels valt o.a. de concrete inpassing waterberging in de openbare ruimte, de inrichting van (groene) kades en een strategie voor klimaatadaptieve en biodiverse beplanting in verschillende condities. In samenwerking met Wageningen Universiteit en Research.

Meer weten? Kijk dan op:
Binckhorst klimaatadaptief en biodivers

LILA award Special Mention voor Werkspoorkwartier!

Het project Werkspoorkwartier was genomineerd voor de Landezine Awards en heeft bij de uitreiking de Special Mention ontvangen! Uit het juryrapport:
‘De jury waardeert de systemische aanpak van het ontwerp, het gevoel van de visuele taal die moeiteloos alle uitdagingen aangaat en de vertaling van het industriële gevoel van de locatie naar een eigentijdse werkomgeving. Het project ziet er tegelijkertijd gewoon uit en blinkt uit in detaillering, materialiteit en implementatie van groene infrastructuur.’

Sinds 2010 werkt Flux aan de transformatie van het gebied, onder andere aan een wandelroute in de vorm van het Werkspoorpad, de buitenruimte van de Werkspoorkathedraal en Werkspoorfabriek en de transformatie van de haven. Het project is i.s.m. Charlotte Ernst, in opdracht van Gemeente Utrecht en Overvecht vastgoed.

Lila awards 2023

Werkspoorkathedraal

Werkspoorpad

De Baak in uitvoering

De buitenruimte in het project De Baak is in uitvoering. Flux heeft na een gewonnen tender de buitenruimte ontworpen en in het plan staan waterberging, collectiviteit en zicht aan alle zijdes centraal. Door De Baak in te bedden in het landschap, komt het gebouw in het park te staan. Hierdoor wordt de aanwezigheid van het park versterkt en de versnippering omgezet naar meer eenheid. Er ontstaat een logisch geheel dat toont hoe bebouwing en park met elkaar samengaan in de Westelijke Tuinsteden. In opdracht van Kondor Wessels en in samenwerking met OZ architectsLith advies, Pieters Bouwtechniek, CM3 en Arcadis

Bakema

Architectenweb

Werkspoorkwartier genomineerd voor Landezine awards

Het project Werkspoorkwartier is genomineerd voor de Landezine awards. Sinds 2010 werkt Flux aan de transformatie van het gebied, onder andere aan een wandelroute in de vorm van het Werkspoorpad, de buitenruimte van de Werkspoorkathedraal en Werkspoorfabriek en de transformatie van de haven. De uitslag van de Landezine awards zal binnenkort bekend worden gemaakt.

Het project is i.s.m. Charlotte Ernst, in opdracht van Gemeente Utrecht en Overvecht vastgoed.

Landezine Awards 2023

Werkspoorkathedraal

Werkspoorpad

Uitvoeringsstrategie Groenplan Centrum

Gemeente Eindhoven heeft de uitvoeringsstrategie Groenplan Centrum uitgewerkt. Dit is gedaan op basis van het Groenplan Eindhoven, waarin Flux samen met de gemeente Eindhoven een visie heeft ontwikkeld voor een verdere vergroening van het stadscentrum. Hierin worden kansen voor biodiversiteit, klimaat en mobiliteit benut. Als uitwerking en eerste stap binnen de groenvisie zijn er 10 nieuwe groene plekken ontworpen. In opdracht van de gemeente Eindhoven en i.s.m. TU EindhovenAcacia Water en Bureau Stadsnatuur.

Wethouder Rik Thijs: ‘Eindhoven is de groenste van de 5 grote steden en een sterke groenstructuur is van fundamenteel belang. Over de hele stad genomen bestaat 44% van de oppervlakte uit groen. Echter is dit binnen de ring van Eindhoven slechts 18%. Dit, terwijl Eindhoven er de komende jaren 40.000 woningen bij krijgt, waarvan grofweg de helft binnen de Ring zal komen. Dit vraagt om een forse investering in de vergroening van het centrum om de leefbaarheid voor huidige en toekomstige bewoners te verbeteren’

Meer weten? Kijk dan op

Vergroening binnenstad Eindhoven

Studio040

Flux 5 jaar!

Dit jaar bestaat Flux 5 jaar! Dit moment hebben we gevierd met (vak)collega’s, oud werknemers, vrienden en familie. Dank aan iedereen voor het mooie feest, de lieve woorden en goede adviezen. Dit geeft veel energie voor de komende 5-10-20 jaar!

Foto: Lonneke Buijs

Flux werkt aan Hamerkop Amsterdam

Flux heeft de opdracht ontvangen voor het landschapsontwerp van Hamerkop in Amsterdam. Hamerkop is onderdeel van het Hamerkwartier, een vernieuwende stedelijke ontwikkeling langs het IJ. In de opgave voor Hamerkop zijn er hoge ambities met betrekking tot groen, klimaat en gezondheid. In opdracht van Amvest en COD en in samenwerking met KCAP en de gemeente Amsterdam.