Westdorpse Kreken

Het Kanaal Gent-Terneuzen is een vaarverbinding tussen de stad Gent in België en de stad Terneuzen in Nederland. Het kanaal zorgt ervoor dat Gent een verbinding heeft het open water van de Westerschelde. De vergroting van de vaarweg zorgt voor een groei van de bedrijvigheid langs het kanaal. De dorpen rondom het kanaal krijgen hierdoor te maken met een afnemende toegankelijkheid en verblijfskwaliteit van het landschap.

Westdorpe ligt aan de oostzijde van het Kanaal Gent-Terneuzen en is omringd door enkele losliggende natuurgebieden. Door op strategische plekken natuur te realiseren kunnen de losse gebieden een groter natuurgebied van zo'n 350 ha vormen; De Westdorpse Kreken. Door nieuwe wandelroutes en verblijfslekken rondom het dorp te maken profiteert Westdorpe optimaal van dit nieuwe natuurgebied

Binnen het concept van de Westdorpse kreken worden op de korte termijn interventies gedaan die als een katalysator werken voor nieuw ontwikkelingen. Op de kanaaldijk wordt een vogelkijkhut gemaakt met een toegang vanaf de kop van de dijk en een overdekte trap aan de voet van de dijk. Een verdiept pad in een bestaande sloot verbindt Westdorpe met het natuurgebied en biedt beschutting voor vogelaars. Binnen een deel van een oude boomgaard wordt een nieuwe boomgaard aangeplant. De ingreep bestaat uit een kleine parkeerplek tussen de fruitbomen, een halfverhard pad naar het water en een stevige grote houten bank met uitzicht op de kreek.

Westdorpe, in opdracht van provincie Zeeland, landschapsarchitectuur, natuurontwikkeling, landschap interventie, ecologie, LINT landschapsarchitectuur Utrecht Middelburg 2012