Tussenland Westerschelde

Door schaalvergroting worden schepen groter en is de verdieping van de vaargeul in de Westerschelde een economische noodzaak. Mede door deze ingreep zal het laatste deel van een waardevol Zeeuws ecosysteem verdwijnen; de slikken en schorren. Dit systeem is een essentieel onderdeel van een delta en biedt in de toekomst bescherming tegen groeiende golven ten gevolge van klimaatsverandering.

In LINT's voorstel Tussenland worden pieren aangelegd, die de stroming en sedimentatie in de Westerschelde zo beïnvloeden dat er weer slikken en schorren gaan ontstaan. Op de pieren komen woningen, die telkens aantakken op bestaande dorpen langs de dijk. Woningen maken zo hun eigen landschap en brengen de dynamiek terug in het Zeeuwse landschap. Door manipulatie van de eb en vloed stromen zullen 3 verschillende gebieden ontstaan met elk hun eigen specifieke flora en fauna.

Prijsvraag, landschapsarchitectuur, ontwerpend onderzoek, kustversteviging, natuurontwikkeling, ecologie, LINT landschapsarchitectuur Utrecht Middelburg 2007