Rijnwaalpad Extended

Het Rijnwaalpad Extended is een snel en comfortabel fietspad tussen Arnhem en Nijmegen. Naast dit snelle karakter heeft het Rijnwaalpad ook een bepaalde traagheid. Op enkele plekken gaat het fietspad een relatie aan met de omliggende landschappen, bij deze stops worden de landschappen beleefbaar voor fietsers op het Rijnwaalpad. De stops zullen ook de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het Rijnwaalpad vergroten in de omgeving en zo de identiteit sterker uitdragen dan een standaard fietspad.

Zowel het fietspad als de stops worden uitgevoerd in kenmerkend rood asfalt. Dit rode asfalt heeft, doordat het vaak bij fietspaden wordt toegepast, een positieve en duurzame associatie. De stops zijn ontworpen als een familie van elementen langs het Rijnwaalpad die elk op hun eigen manier reageren op de context.

Prijsvraag, landschapsarchitectuur, stedenbouw, natuurontwikkeling, waterberging, ontwerp openbare ruimte, LINT landschapsarchitectuur Utrecht Middelburg  2011