Presentatie resultaten project Nieuw Stadseiland

Het team LINT landscape architecture, marco.broekman en Hik hebben de resultaten gepresenteerd van de ontwerpstudie Think Big!/Shared Space in opdracht van Aorta. Utrecht zal sterk groeien en wil 400.000 inwoners binnen de bestaande stadsgrenzen huisvesten(bron ruimtelijke strategie 2016) Het team LINT/marco.broekman/HIK stelt voor om deze verdichtingsopgave grotendeels op te vangen in Stadeiland, het gebied tussen het Merwedekanaal en het Amsterdam Rijnkanaal. In de transformatie naar een hoogwaardig stedelijk gebied staat het versterken van de identiteit als eiland centraal. Stadseiland wordt een voorbeeld voor duurzame verstedelijking met slimme mobiliteitsvormen, klimaatadaptieve en aansprekende openbare ruimtes, nieuwe woonvormen aansluitend bij een range aan doelgroepen en innovatieve energieconcepten. Belangrijk onderdeel van de plannen is de ontwikkeling van een nieuw stadspark voor Utrecht West als rondje rondom Stadseiland.

Aorta

marco.broekman 

HIK ontwerpers 

Fraser River Vancouver Canada

LINT gaat enkele projecten starten in Vancouver en heeft een eerste excursie gedaan naar de stad en omgeving. In Vancouver spelen meerdere opgaven gerelateerd aan klimaatsverandering zoals dijkversteviging, waterberging, toenemende verstedelijking en havenactiviteiten. Het project wordt gedaan in samenwerking met de Universiteit van British Colombia Vancouver en wordt deels gefinancierd door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

CBC news 

The University of British Columbia

Stimuleringsfonds

Film over Mexico City Urban Lab

De resultaten van het Urban Lab in Mexico City zijn gepresenteerd. Het project betreft de transformatie van de wijk Doctores naar een duurzame wijk met een hoge dichtheid. Er worden voorstellen gedaan voor meerdere actuele vraagstukken op het gebied van water, milieu en mobiliteit. LINT voorziet een aansprekende en verbindende structuur voor de openbare ruimte waarin water kan worden opgevangen en gebufferd die tegelijk verkoeling biedt op warme dagen. De collectieve tuinen, groenen straten en filterparken vormen samen een cascadesysteem voor regenwater. In samenwerking met marco.broekman, Kristin Jensen en Jaap Klaarenbeek.

Kijk hier voor meer info de film.

Stimuleringsfonds

UN habitat

LINT, Marco Broekman en Workshop winnen eerste prijs Erasmushof Den Haag!

Het team LINT, Marco Broekman en Workshop Architecten maakte het winnende ontwerp “De Proeftuin” voor de herontwikkelingslocatie Erasmusveld van BPD.

Aan de hand van de kernwaarden gezond, stads en samenleven is een visie ontwikkeld voor de nieuwe buurt, met een uitwerking voor het eerste deelgebied. Het stedenbouwkundige plan voor een woonpark dat is gelegen aan een ecolint bestaat uit vier collectieve woongebouwen en een kleinschalige clusters van grondgebonden woningen. Het park kent een collectief gebruik waarin de habitat van de mens en natuur optimaal zijn vermengd. Er zijn sportroutes, speelplekken, groentetuinen en een waterfiltertuin. De waterfiltertuin is toegankelijk door een vlonderroute, in de tuin zorgt een palet van verschillende planten voor verbetering van de waterkwaliteit.

Architectenweb 

marco.broekman

Workshop architecten 

BPD 

Crowdfunding Hof van Cartesius

Er loopt een crowdfundingsactie voor het Hof van Cartesius, onder andere voor de realisatie van een collectieve tuin, zie hieronder:

Crowdfunding Hof van Cartesius

Hof van Cartesius op NU.nl en Architectenweb

LINT's project Hof van Cartesius staat op NU.nl en op Architectenweb.  

NU.nl

Architectenweb

LINT geselecteerd voor Masterplan Dadipark

LINT en Ziegler Branderhorst zijn, samen met twee andere teams, geselecteerd voor het maken van een masterplan voor het voormalige Dadipark in Dadizele Belgie. 

Ziegler Branderhorst 

Artikel over Utrecht, Vechtclub Xl en LINT in Monocle Magazine

In de meeste recente versie van Monocle Magazine is een artikel over de stad Utrecht opgenomen. Voor het artikel zijn meerdere Utrechtse bedrijven geïnterviewd, waaronder LINT. Lees het artikel hier:

Monocle Magazine

Hof van Cartesius als voorbeeldproject

Lees hier een artikel van Maurice Hengeveld over het Hof van Cartesius, een proeftuin voor de circulaire stad. Het Hof van Cartesius is een initiatief van LINT landscape architecture en Charlotte Ernst – Stedelijke Strategie.

Artikel 

Hof van Cartesius 

Charlotte Ernst 

LINT Hof van Cartesius