Natuurpark Lelystad

De opgave voor natuurpark Lelystad bestond uit het maken van een schetsontwerp voor de buitenruimte rondom het vernieuwde bezoekerscentrum. Vanwege het beperkte budget is gekozen voor enkele gerichte ingrepen in de entreezone en het plein.

Binnen het ontwerp van LINT voor Natuurpark Lelystad vormt het entreeplein het hoofdmoment. Het zal fungeren als het belangrijkste knooppunt voor wandelaars en fietsers die Natuurpark Lelystad bezoeken. De randen van het plein worden op zithoogte gebracht en zo nodigt het plein op een informele manier uit tot verblijven. De bestaande klinkers in het plein worden hergebruikt en gemengd met een steen waarin pootafdrukken staan van de dieren die in het park te zien zijn.

Een deel van het royale parkeerterrein met een infrastructurele uitstraling wordt als voetgangersgebied heringericht. Zo ontstaat een ontvangststrip voor bezoekers waarin een wandelzone is gemaakt van halfverharding Op de strip staan enkele grote dierensilhouetten van hout, waar je doorheen kunt lopen. De hoofdentree tot het park presenteert zich op de strip in de vorm van een woud van stammetjes die tegelijk als hekwerk fungeren.

ism DST Baarn, in opdracht van Flevolandschap, landschapsarchitectuur, parkontwerp, natuurontwikkeling, ontwerp openbare ruimte, LINT landschapsarchitectuur Utrecht Middelburg 2011