Landgoed Rilland

LINT heeft een transformatiestrategie opgesteld voor Hof Vinkenisse. Deze voormalige boerderij van 5 hectare, bestaande uit een erf met bebouwing, een losse woning en een bomenweide van essen, zal worden omgevormd naar een landgoed met zorgwoningen. Op termijn zal het gebied worden vergroot tot 10 hectare door de toevoeging een kavel dat aan de Vinkenissekreek ligt. Hiermee ontstaat de kans om het landgoed met de kreek te verbinden.

Het te ontwikkelen landgoed, gelegen in de Reigerbergsche polder, wordt aan de noordzijde begrensd door de A58 en aan de oostzijde door de Vinkenissekreek. De omgeving kenmerkt zich door relatief grootschalige open polders omzoomd door bomenrijen op de dijken.

Om het landgoed in de omgeving te verankeren wordt een nieuwe laan met lindes voorgesteld die het landgoed structureert en tegelijk een heldere oriëntatie en ontsluitring biedt aan de bestaande en nieuw te bouwen woningen. Deze laan wordt als hoofdas verbijzonderd met een klinkerverharding waarin verfijnde patronen zijn verwerkt. De bestaande essen die worden verwijderd om de laan te kunnen realiseren, worden hergebruikt bij de transformatie van de bestaande erfbeplanting die uit voornamelijk naaldbomen bestaat. De aanwezige bomenweide wordt in fases omgevormd naar een bos waardoor een aantrekkelijk en beschut woonmilieu ontstaat dat tegelijk fungeert als buffer tegen het geluid van de A58. Een publiek padenstelsel maakt het bos toegankelijk voor bezoekers en zorgt door de uitgekiende routing voor een vanzelfsprekende scheiding tussen openbaar en privé. De bestaande woning op het erf is omgebouwd naar een zorgwoning. Voor deze woning is een tuin ontworpen die naadloos past binnen het nieuwe structuurplan.

In opdracht van Stichting Behoud en Zorg Landgoed Familie Van Nieuwenhuijzen, I.s.m. Floris Overes Boomverzorging, landschapsarchitectuur, parkontwerp, ontwerp openbare ruimte, tuinontwerp, LINT landschapsarchitectuur Utrecht Middelburg 2012