Kolonistenpark

Het Kanaal Gent-Terneuzen is een vaarverbinding tussen de stad Gent in België en de stad Terneuzen in Nederland. Het kanaal zorgt ervoor dat Gent een verbinding heeft het open water van de Westerschelde. De vergroting van de vaarweg zorgt voor een groei van de bedrijvigheid langs het kanaal. De dorpen rondom het kanaal krijgen hierdoor te maken met een afnemende toegankelijkheid en verblijfskwaliteit van het landschap.

Sluiskil ligt ingeklemd tussen de weg N252 aan de westzijde en het kanaal aan de oostzijde. De opzet van het dorp is erg diffuus, leegstaande panden en braakliggende terreinen dragen bij aan een desolaat beeld en een gebrek aan levendigheid. Naar verwachting zal dit proces door ontwikkelingen zoals krimp en de slechte economische situatie verder toenemen.

Door verschillende vormen van gebruiksgroen samen te voegen op de ongebruikte plekken rondom het dorp ontstaat een nieuw park voor Sluiskil: het kolonistenpark. Functies als volkstuinen, een paardenweide of een boomgaard kunnen door bewoners zelf gestart worden en worden gecombineerd met meer collectieve functies als een ijsbaan, een kinderboerderij of een kleine camping. Door deze vormen van gebruiksgroen te intensiveren en te bundelen worden de braakliggende terreinen in de dorpsrand van Sluiskil als het ware geactiveerd. Alle functies zijn omsloten door een haag en openbare routes lopen vanuit het dorpsweefsel door het kolonistenpark heen. Het ontwerp voor het kolonistenpark kan opgebouwd worden uit het programma waar vraag naar is, zo is het meer een systeem dan een gefixeerd plan.

Sluiskil, in opdracht van provincie Zeeland, landschapsarchitectuur, parkontwerp,  LINT landschapsarchitectuur Utrecht Middelburg 2012