Growing Grønmo park

Grønmo is een voormalige afvalstort in de stadsrand van Oslo. Oslo is een van de weinige nog groeiende steden in Europa. Dit vormt een uitgelezen kans voor dit gebied om te gaan fungeren als stadspark. Binnen twintig jaar zal het park waarschijnlijk volledig omringd zijn door bebouwing.

LINT stelt voor het gebied langzaam te transformeren naar een stadspark. De eerste functies in het park zullen vooral gerelateerd zijn aan de afvalverwerking, waarna Grønmo in verschillende fases kan uitgroeien tot een stadspark en daarbij steeds in kan spelen op de omstandigheden en vragen van dat moment.

Afval is de identiteit van het gebied en tegelijk de kans om het park te onderscheiden van het grote aanbod van de uitgestrekte bossen rondom Oslo. Verschillende stromen van afval maken een herkenbaar en uniek parklandschap: een parkloop gemaakt van graniet, een afvalproduct van bouwprojecten in Oslo, verbindt het park met de omliggende gebieden. Vervuild infiltratiewater wordt via de parkloop getransporteerd naar een water filter tuin op het laagste punt van het park. Gas dat via een pijpsysteem uit de afvalheuvels komt wordt gebruikt voor het opwarmen van enkele kuurbaden.

Oslo Noorwegen, in opdracht van Europan competition 2011, landschapsarchitectuur, stedenbouw, parkontwerp, energielandschappen, LINT landschapsarchitectuur Utrecht Middelburg 2011