Dorpsplein Snaaskerke

De opgave voor een nieuw stationsplein in Snaaskerke is opgevat als een kans om de totale dorpsstructuur te verbeteren met een plan dat de krijtlijnen schetst voor de langere termijn (2030) waarin de herinrichting van het stationsplein het begin vormt van een geleidelijke transformatie.

De potenties van het dorp met de prominente ligging van de kerk, de informele speelroutes, de verbinding met het landschap en de groene zone door het dorp en de ligging aan het kanaal, worden aangegrepen om een verbeterde buitenruimte te maken die zowel de bewoners een prettige woonplek biedt als een uitnodigende omgeving vormt voor passanten en recreanten. De identiteit en herkenbaarheid van het dorp wordt hiermee versterkt en onderscheidt zich hiermee van de anonieme buitenwijken van de omliggende steden.

Het regionale fietspad G62 wordt een centrale parkzone die aansluit op het landelijke karakter en het bestaande programma. Het plein wordt op een centraal punt het park ingeschoven. Door het bestaande hoogteverschil ontstaat een plein dat licht verlaagd in het park ligt en wordt omgeven door bomen en aan een zijde door woningen. Het hoogteverschil met trap zorgt voor een subtiele overgang en verbinding tussen fietspad en plein. De trap omlijst het plein en fungeert aan de zonzijde als grote bank. Op het punt waar deze elkaar raken ligt een hellingbaan die de trap doorsnijdt. De ruimte onder de bomen biedt plek aan parkeerplaatsen en wordt door bomen en banken helder gemarkeerd. De verblijfskwaliteit van het plein in combinatie met de dorpsstraat, supermarkt, het fietspad en de bushalte zorgen ervoor dat dit plein een levendige plek zal worden en zo een centrale plek in zal nemen in het dorpsleven van Snaaskerke.

Snaaskerke, in opdracht van gemeente Gistel / Winvorm, landschapsarchitectuur, stedenbouw, ontwerp openbare ruimte, parkontwerp, ecologie, natuurinclusief bouwen, LINT landschapsarchitectuur Utrecht Middelburg 2014  Tags: