Bedrijfslandgoed

De enorme uitbreiding van het areaal bedrijventerreinen sinds de jaren '80 tot aan de economische crisis van 2008 heeft een grote impact gehad op het landschap. De huidige economische situatie, de klimaatproblematiek en de vergrijzing zijn omstandigheden die volgens LINT moeten worden aangegrepen om goed te doordenken hoe we in de toekomst met onze bedrijventerreinen om moeten gaan.

De gemeente Hulst ligt in de invloedssfeer van grote industriële gebieden zoals de haven van Antwerpen en de kanaalzone Gent Terneuzen. Dit betekent dat, mede door de lage grondprijzen, het gebied interessant is voor bedrijven om zich er te vestigen. De bedrijven bestaan vooral uit loodsen voor opslag of transport en hebben weinig relatie met de kern van Hulst. De monofunctionele bedrijventerreinen in het gebied worden vaak intensief gebruikt gedurende werkuren. Daarnaast liggen, door het wisselende aanbod van bedrijven die zich willen vestigen, veel gronden braak. De ongebruikte grond kost geld en geeft een onaantrekkelijk beeld. Volgens LINT bieden de bedrijventerreinen goede kansen om beter verweven te worden met het landschap, in de vorm van een nieuwe typologie; het bedrijfslandgoed.

De inspiratie voor het bedrijfslandgoed ligt in de opzet van het oorspronkelijke landgoed, een eenheid van wonen, werken en recreëren. Binnen het bedrijfslandgoed is de infrastructuur opgenomen in een stevige structuur van bomenlanen en waterlopen. Bedrijven krijgen een plek In verschillende boskamers en braakliggende gronden worden beplant met energiegewassen als wilg of miscanthus(olifantengras). Hiermee wordt biomassa geleverd en krijgt het landgoed tegelijk een groene uitstraling. Afhankelijk van het aanbod, worden de energiegewassen op termijn vervangen door bedrijven. Door (bestaande) fiets, skeeler, wandel en vaarroutes door het landgoed te leggen krijgt het bedrijfslandgoed ook een recreatief gebruik buiten werkuren. Het bedrijfslandgoed is zo uitermate effectief en flexibel ingericht en zorgt voor zowel een economische- als recreatieve impuls in het landschap.

In opdracht van CBK Zeeland en gemeente Hulst, landschapsarchitectuur, energielandschappen, LINT landschapsarchitectuur Utrecht Middelburg 2011