LINT op ‘De Dag van de Architectuur’

Op zaterdag 17 Juni gaf LINT in samenwerking met Charlotte Ernst en RHAW, rondleidingen door het Werkspoorkwartier gebied. Het Werkspoorkwartier was een voormalig bedrijventerrein dat wordt getransformeerd tot een werklandschap voor startende en innovatieve ondernemers. LINT werkt aan verschillende opdrachten in het gebied waaronder het ‘Hof van Cartesius’, de buitenruimte voor de Werkspoorkathedraal en het Werkspoorpad.

http://www.aorta.nu/dag-van-de-architectuur/

http://hofvancartesius.nl/

http://landscapeinterventions.nl/hof-van-cartesius

http://landscapeinterventions.nl/werkspoorkathedraal-utrecht-2

Team AM wint tender NPD strook Overvecht!

Team AM wint tender NPD-strook in Overvecht Utrecht! Team AM bestaat uit Paul de Ruiter Architects, NL Architects, LINT landscape architecture, SKONK, BAM, LBP Sight en Goudappel Coffeng. LINT heeft een ontwerp gemaakt voor de openbare ruimte aansluitend op winkelcentrum Overvecht en daarnaast 3 onderscheidende binnentuinen ontworpen voor de bouwblokken. De bouwblokken zijn geopend voor lange zichten op de omgeving vanuit de tuin en voldoende zonlicht. Thema’s als ecologie, water, ontmoeting en voedsel staan centraal in het ontwerp.  

Nieuwsbericht AM  
Paul de Ruiter architects
NL architects
SKONK
LBP Sight
Goudappel Coffeng

Dijkpark Nijmegen

In opdracht van het O-team, Waterschap Rivierenland en Gemeente Nijmegen heeft LINT gewerkt aan de Waaldijk bij Nijmegen. De onderliggende vraag in de opgave is hoe de stad en de rivier elkaar raken op deze plek en welke relatie ze met elkaar aangaan LINT stelt voor om de zone direct achter de Waaldijk te transformeren tot een Dijkpark. Door het Dijkpark wordt de dijk als ruimtelijk element beleefbaar en wordt het landschap optimaal verweven met de stad Nijmegen. Kwel wordt ingezet om bijzondere milieus te maken en vanuit de aangrenzende woonwijken lopen er routes door het park direct naar de dijk.

LINT Dijkpark Nijmegen

O-team

Waterschap Rivierenland

gemeente nijmegen

 

Team Heijmans met Diederendirrix, Bedaux de Brouwer, HilberinkBosch en LINT landscape architecture wint tender in Leidsche Rijn Utrecht!

Team Heijmans met Diederendirrix, Bedaux de Brouwer, HilberinkBosch en LINT landscape architecture wint tender in Leidsche Rijn Utrecht! Een belangrijk onderdeel van het ontwerp is een getrapt landschap met twee collectieve tuinen, waar regenwater wordt verzameld.

Heijmans

Diederendirrix

Bedaux de Brouwer

HilberinkBosch

Mud bay Vancouver Canada

LINT heeft eind april in het kader van een ontwerpend onderzoek naar de effecten van klimaatsverandering voor verschillende workshops en presentaties gehouden in Vancouver. Samen met de projectgroep is het gebied per kayak verkend. Er zullen eind juni 2017 verschillende ruimtelijke modellen voor het gebied worden ontwikkeld en gepresenteerd.

Project in samenwerking met Universiteit of British Colombia Vancouver (UBC), Royal Haskoning DHV en wordt deels gefinancierd door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. 

University of brtish colombia

Stimuleringsfonds 

Royal HaskoningDHV

Getijdenrivier, Hart van de Stad

LINT werkt mee aan de ontwerpstudio “Getijdenrivier, Hart van de Stad” aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Hierbij wordt onderzocht hoe de verdichtingsopgave voor Rotterdam zich kan verhouden tot de rivier als autonome entiteit.  We kijken hier naar de relatie van de rivier met de stad en de ontwikkelingsmogelijkheden die daaruit voortvloeien. Stofstromen, mensen (actoren) en dingen (factoren) bieden de basis voor ontwerpen waarin ruimtelijke identiteit, circulaire economie, sociale ontwikkeling en natuurbehoud samenkomen.  Aan de basis van deze studio ligt een ontwikkelingsperspectief waarin stad en rivier elkaar nodig hebben en met elkaar verweven zijn. Wat is er nodig om de rivier optimaal te laten functioneren als hart van de stad en de stad als omgeving van de rivier? Dit atelier maakt deel uit van het lectoraat ‘Future Urban Regions’ van de Nederlandse Academies van Bouwkunst en wordt juni 2017 afgerond. In opdracht van de Academie van Bouwkunst Rotterdam , i.s.m. Spatie, Bureau Lofvers, Sander Klaassen (gemeente Rotterdam) en Helmut Thoele

Rotterdamse Academie van Bouwkunst

Future Urban Regions

Merwedekanaalzone Klimaatadaptief

De Merwedekanaalzone is aangewezen als een van de belangrijkste verdichtingslocaties in Utrecht. Naast deze verdichtingsopgave heeft Utrecht een hoge ambitie om een gezonde stad te zijn en slim om te gaan met klimaatsverandering. Met name de toename van piekbuien en de opwarming van de stad vragen om klimaatsbestendige oplossingen. LINT heeft in deze context in opdracht van de Provincie Utrecht ontwerpend onderzoek gedaan naar een klimaatadaptieve openbare ruimte in deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone. LINT heeft met rekenmodellen gewerkt en een matrix ontwikkeld waarin klimaatadaptieve ingrepen op verschillende plekken in het gebied inzichtelijk worden. Het conceptontwerp bestaat uit groene straten, waterpleinen en een kanaalpark. In deze onderdelen wordt samen met de daken en de collectieve binnenhoven een groot deel van de waterberging georganiseerd als een cascade: van prive naar openbaar en van hoog naar laag. De waterpleinen zijn groene plekken met een grote openbare kwaliteit en aantrekkingskracht. In opdracht van Provincie Utrecht, i.s.m. Gemeente Utrecht, Rijkswaterstaat en Waterschap Stichtse Rijnlanden.

Merwedekanaalzone Klimaatadaptief 

Gemeente Utrecht 

Provincie Utrecht

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijlanden 

Living Lab Stationsgebied Utrecht Circulair

Het team LINT en marco.broekman heeft de resultaten van het project Living Lab Circulair Stationsgebied Utrecht gepresenteerd. De hoge stedelijke dichtheid in het gebied vraagt om een geheel ander perspectief op de stad en de openbare ruimte. Anders dan de traditionele inrichting denken we voor het Beurskwartier aan intensieve, verticale en hybride vormen. Openbare ruimte en gebouwen zijn hierin te zien als machines, die de verzameling stromen in het gebied slim benutten. Deze machines kunnen stromen reinigen, produceren of hergebruiken. Naast de functionaliteit van de machines zal de zichtbaarheid op deze manier bijdragen aan de wederkerigheid van gedrag. In opdracht van Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Ministerie van Economische Zaken, i.s.m. marco.broekman.

marco.broekman

LINT Circulair beurskwartier Utrecht

Ministerie van infrastructuur en milieu 

Ministerie van economische zaken 

Gemeente Utrecht

Provincie Utrecht

LINT opzoek naar stagiaires!

Voor de vestiging in Utrecht is LINT per direct of augustus/september opzoek naar stagiaires. Wil je ervaring op doen met zowel prijsvragen, onderzoek als realisatieprojecten? stuur je portfolio en motivatie naar gerwin@landscapeinterventions 

Human Nature Eindresultaten

LINT presenteert de eindresultaten van Human Nature, een ontwerpend onderzoek naar nieuwe vormen van natuurontwikkeling in Nederland. Het onderzoek is gedaan in opdracht van de provincies Utrecht, Drenthe en Zuid-Holland en wordt gefinancierd door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. De klankbordgroep van het onderzoek bestaat uit Yttje Feddes, Tom Bade en Vincent Kuypers. Het onderzoek bevat onder andere een internationale vergelijking, een historische analyse en 3 concrete ruimtelijke pilotprojecten. Bekijk de Flyer voor een samenvatting of neem contact op voor het volledige rapport:

Human Nature 

 

Stimuleringsfonds

LINT Human Nature