De vestigingen LINT Utrecht en LINT Middelburg zullen vanaf 2018 beide verder gaan als losse bureaus met een eigen naam:

The design teams of LINT Utrecht and LINT Middelburg will work further as separate offices starting in 2018:

We kijken met veel trots terug op een vruchtbare samenwerking in de mooie projecten van LINT in de afgelopen 10 jaar. De gezamenlijke visie op landschapsarchitectuur krijgt vanzelfsprekend vervolg in ons werk. We hopen u te verwelkomen bij FLUX of OTO.

With pride we look back at a fruitful partnership in many beautiful and relevant projects of LINT in the last 10 years. The shared approach on landscape architecture will naturally continue to develop in our work. We are looking forward to meet you at FLUX or OTO.